Thông tin khuyến cáo về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Nhật Bản

2 March 2020

Để cập nhật về tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Nhật Bản, danh sách các điểm du lịch đang tạm thời đóng cửa, đường dây nóng hỗ trợ du khách khẩn cấp 24/7 cùng các các thông tin hữu ích khác, vui lòng tham khảo trang thông tin của Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản theo đường link bên dưới:

Trang thông tin khuyến cáo về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Nhật Bản (Tiếng Anh)

Trang thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Nhật Bản