Thông tin cảnh báo về hiện tượng mưa lớn tại khu vực miền Tây Nhật Bản (tiếng Anh)

10 July 2018

10 July 2018 Thông tin cảnh báo về hiện tượng mưa lớn tại khu vực miền Tây Nhật Bản (tiếng Anh)
https://www.japan.travel/en/news/2018-7-6-warning-for-heavy-rains/