Thông báo: Về việc đóng cửa tạm thời của Văn phòng Đại diện Cơ Quan Xúc Tiến Du Lịch Nhật Bản tại Việt Nam

16 April 2020

[THÔNG BÁO]
Căn cứ vào tình hình dịch bệnh COVID19, Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản tại Việt Nam (JNTO) sẽ tiếp tục tạm thời đóng cửa văn phòng từ ngày 16/04/2020 tới hết ngày 22/04/2020.
Chúng tôi sẽ mở cửa làm việc trở lại từ ngày 23/04/2020 (thứ Năm).
Trân trọng.