Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) tổ chức “Hội thảo Xúc tiến Du lịch song phương Việt Nam – Nhật Bản”

14 January 2020

Nằm trong khuôn khổ các sự kiện chính thức của “Đoàn giao lưu Văn hóa, Kinh tế, Du lịch Nhật Bản – Việt Nam”, “Hội thảo Xúc tiến Du lịch song phương Việt Nam – Nhật Bản” đã được tổ chức vào ngày 13/1/2020 (thứ Hai) tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana, thành phố Đà Nẵng. Hội thảo đã thu hút khoảng 500 quan khách tham gia tới từ các cơ quan Chính phủ, các đơn vị trong lĩnh vực du lịch của 2 nước Nhật Bản và Việt Nam. Tại Hội thảo, những ý kiến nhằm xúc tiến du lịch song phương đã được trao đổi hết sức sôi nổi.
Vui lòng tham khảo thông tin chi tiết trong tài liệu bên dưới.