Công ty du lịch Việt Nam nhận giải cống hiến tại hạng mục giải thưởng JAPAN Best Incentive Travel Awards 2019

26 September 2019

Hai công ty du lịch Việt Nam được tặng giải cống hiến tại hạng mục giải thưởng JAPAN Best Incentive Travel Awards 2019 do Trụ sở chính Cơ Quan Xúc Tiến Du Lịch Nhật Bản (JNTO) xét duyệt vừa qua.

https://www.japanmeetings.org/assets/docs/news/20190925%20JAPAN%20Best%20Incentive%20Travel%20Awards%20Results%202019.pdf