Thông tin cơ bản

Giao thông, chỗ ở, thông tin visa và chính sách miễn thuế cùng các thông tin liên quan đến du lịch Nhật Bản

Visa

Về Visa

Xin vui lòng xác nhận thông tin về thủ tục xin visa đi Nhật theo hướng dẫn từ Đại sứ quán Nhật Bản hoặc Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản.

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam

Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM